Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2014

vesciuss
08:16
8190 9c27 390
Reposted fromkjuik kjuik vialikek likek
vesciuss
06:56
Wyobraź sobie, że zdobyłaś nagrodę w konkursie: Każdego ranka na Twoim koncie pojawi się 86 400 zł. Nagroda ta ma jednak określone zasady, tak jak w każdej grze. Pierwsza zasada jest taka, że wszystko to, czego nie wydasz w ciągu dnia, będzie Ci zabrane, nie możesz także przelać pieniędzy na inne konto. Druga zasada jest taka, że bank może zakończyć grę bez ostrzeżenia, w każdej chwili może powiedzieć: to koniec i zamknąć konto bez oferowania nowego. Co byś zrobiła? Zakładam, że kupiłabyś wszystko, czego pragniesz, nie tylko sobie, ale także bliskim Ci osobom, starałabyś się wydać kwotę do ostatniego grosza. Ta gra jest prawdziwa i każdy z nas ma takie „magiczne konto”, tyle tylko, że nie pamiętamy o nim. Tym magicznym kontem jest czas. Codziennie rano budząc się, dostajemy 86 400 sekund do przeżycia, i zasypiając, tracimy je bezpowrotnie. To, czego nie przeżyłyśmy, po prostu znika... „Wczoraj” jest nie do odrobienia... Każdego ranka od nowa dostajemy 86 400 sekund, ale także każdego dnia bank bez ostrzeżenia może przestać nam ten czas dawać. Więc co zrobisz z danym Ci czasem? Ile jest dla Ciebie wart? I jak go wykorzystasz?
Reposted fromnicotine nicotine vialikek likek
vesciuss
06:52
3899 30c1 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaodyssey odyssey
vesciuss
06:49
3089 bbfa 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
06:49
5147 a12a 390
Reposted fromsexypretty sexypretty
vesciuss
06:48
0754 c9a1 390
Reposted fromamilak amilak vialikek likek
vesciuss
06:47
    (…)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
     
— Marek Raczkowski
Reposted frompiepszoty piepszoty viasowaaa sowaaa

February 12 2014

vesciuss
19:19
5943 07ba 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaodyssey odyssey
19:19
3072 241e 390

iluvskinnybitches:

alejandra alonso

Reposted fromsexypretty sexypretty
vesciuss
18:03
image gif 252-142 image gif 252-143 image gif 252-144 image gif 252-145 image gif 252-146 image gif 252-147
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaiwannabeyour iwannabeyour
vesciuss
18:01
5082 6320 390
Reposted fromblackswallow blackswallow viab4rt b4rt
vesciuss
18:01
5719 43ad 390
Reposted fromcleanout cleanout viaiwannabeyour iwannabeyour
vesciuss
18:00
vesciuss
17:59

Każdego człowieka
trzeba poznać trzy razy:
na osobności, w towarzystwie i kiedy jest pijany.

Reposted fromnormajeane normajeane viaiwannabeyour iwannabeyour
17:59
4218 d65d 390
Reposted fromsexypretty sexypretty
vesciuss
17:58
0953 767c 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viazonakmicica zonakmicica
vesciuss
17:57
6185 9ec4
Reposted frompiehus piehus viazonakmicica zonakmicica
17:56
vesciuss
17:56
2763 9899 390
Reposted fromakai-megami akai-megami viabaartek baartek
vesciuss
17:56
zaczynaliśmy jako nieznajomi, kończymy tak samo.
— na dzisiaj?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl